SWT 122 – PRODUCER vs. CONSUMER

Nhân chuyện like để tặng xe hơi, tặng ze máy, tặng máy bay, tàu ngầm gì đó, kể nghe chuyện bên Tây:

Ở bên Tây, có 1 mạng xã hội nhỏ là ProductHunt. Nó khá nổi tiếng dành cho giới khởi nghiệp hay ai có sản phẩm cần các cú hích về người dùng và truyền thông.

Vừa rồi, trang này có 1 chủ đề thú vị về việc làm chủ tâm trí mỗi ngày. Trong các cách thì mới lạ nhất là The Morning Pages. Theo đó, những người thành công thường dạy rất sớm, tầm 5h30 là trễ nhất rồi, và bắt đầu làm việc. Dân công nghệ thì code, dân kinh tế thì viết, dân nghệ sỹ thì soạn thảo. Đơn giản nhất là viết nhật ký, viết lại những gì mình đã học hôm qua. Không quan trọng là làm cái gì, miễn là tạo ra cái gì đó để bắt đầu ngày mới chủ động.

Người ta tin rằng nếu bắt đầu ngày mới một cách chủ động thì năng suất làm việc và luồng suy nghĩ đều được tối ưu và cải thiện. Và theo họ, tệ nhất là bắt đầu ngày mới bằng cách bấm nút Snooze báo thức hay lượn ngay lên Facebook để xem thế giới đã làm gì khi ta ngủ.

Sự khác biệt của 2 tư duy trên là sự khác nhau giữa tâm thế Producer và Consumer.

Producer sẽ sáng tạo ý tưởng. Consumer tiêu thụ nó.

Producer dẫn dắt ý tưởng. Consumer theo lối nó.

Producer nhồi nhét ý tưởng. Consumer mù quáng nó.

Và khi đã quen là Consumer, bạn sẽ rất khó để đạt được gì đó đáng kể, vì bạn đã quen cho Producer nhào nắn tâm trí.

“What you consume will control your life.” Thứ gì bạn tiêu thụ, bạn đọc, bạn nuôi dưỡng cho tâm trí mình sẽ là thứ điều khiển cuộc sống của bạn.

Một ngày. Một tuần. Một năm. Một đời.

What did you choose to become today? Producer or Consumer?

Karmi Phúc

facebook.com/phucnn