Chắc là sắp lớn rồi

Ann's kofkino

Dạo này đầu mình cứ quẩn quanh mãi, chắc là sắp lớn rồi…

Mới hôm nào còn ngồi thở than, rằng “Ôi, mình không muốn lớn đâu”, hay là “Ôi, chẳng hiểu người lớn nghĩ gì luôn”, vậy mà bây giờ ngồi trong phòng tính tính đếm đếm, mới vỡ lẽ ra mình khác xưa nhiều quá. Khác vậy có phải là sắp lớn rồi không?

Cái khác đầu tiên là trong đầu bắt đầu có nhiều mối lo. Vài năm trước chỉ nằm đó lo mai có kiểm tra bài không, mai Qg béo có đi học không, mai nếu muốn nghỉ học thì làm thế nào để nghỉ, rồi thì lo bài luận sắp nộp thầy chưa đủ tốt, rồi thì sợ mai mốt có mà không đỗ vào đại học vì tính tình trớt quớt của mình. Nhưng tóm lại chỉ xoay chung quanh chuyện ăn và…

View original post 1 134 từ nữa