SWT 254 – NIỀM HI VỌNG

“Sau nhiều chuyện như vậy, mày còn hi vọng không? Ý tao là, mày còn hi vọng, hay niềm tin gì vào công việc bảo tồn mà mày đang làm không?”

Đó là một buổi chiều muộn, khi tôi đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng với Chip Choai – một cậu bạn mà tôi vô tình gặp vài năm trước khi đang chụp hình vận động mọi người bảo vệ tê giác ở bờ Hồ Hà Nội. Còn cậu ấy lúc đó thì đang cùng bạn mình vận động người dân ký tên bảo vệ Sơn Đoòng khỏi nạn cáp treo. Vô tình mà gặp, nhưng kể ra thì đó là cái duyên của chúng tôi. Tiếp tục đọc

Advertisements