SWT 280 – CHO MÌNH MỘT CƠ HỘI

hôm qua tớ vô tình phát hiện ra người bạn gần sáu năm của tớ đã huỷ kết bạn với tớ ở trên mạng. bạn ấy ở xa, nên việc huỷ kết bạn cũng tương đương với việc mình cắt đứt sự kết nối với người kia, và tớ cảm thấy buồn về việc đó… Tiếp tục đọc

Advertisements