SWT 285 – TRÒ CHUYỆN VỚI CÔ ĐƠN

Tôi đã từng viết nhiều về sự cô đơn.
Đơn giản là vì tôi vốn cô đơn, kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Và cũng bởi vì cô đơn nên những đoạn viết đó chưa từng được đăng rộng rãi ở bất cứ đâu. Tiếp tục đọc

SWT 67 – MỘT NĂM MỚI CÔ ĐƠN

Một năm mới cô đơn.

Cuộc đời mình có 4 lần nhìn rõ ràng sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức. Hầu hết là trong nỗi cô đơn.

Thứ nhất, chuyến đi xa nhà đầu tiên của mình. Tới Mỹ, điều mình cảm nhận mỗi ngày, là Mỹ như một Tiếp tục đọc