SWT 114 – GIỚI TÍNH ĐỂ LÀM GÌ?

1. GIỚI TÍNH ĐỂ LÀM GÌ?

Có một đoạn thoại rất xịn trong phim Ex Machina (2015), diễn ra như sau:

Caleb: Tại sao anh lại cho cô ấy một bản năng tính dục (sexuality)? Một trí tuệ nhân tạo (AI) đâu có cần giới tính. Cô ấy có thể là một chiếc hộp xám trung tính (gray box) mà? Tiếp tục đọc

Advertisements