SWT 249 – TRÍCH THƯ GỬI DAO ÁNH

Trích thư gửi Dao Ánh.
Trịnh Công Sơn
_________
….
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào. Tiếp tục đọc