SWT 121 – “MORNING RITUALS”

SỰ KỲ DIỆU CỦA BUỔI SÁNG

Morning rituals” là 1 chuỗi các hoạt động luôn được thực hiện thường xuyên như một thói quen vào buổi sáng. “Morning rituals” cực kỳ quan trọng vì nó là đòn bẩy tạo nên tinh thần cho cả ngày. Như Richard Branson Tiếp tục đọc