SWT 280 – CHO MÌNH MỘT CƠ HỘI

hôm qua tớ vô tình phát hiện ra người bạn gần sáu năm của tớ đã huỷ kết bạn với tớ ở trên mạng. bạn ấy ở xa, nên việc huỷ kết bạn cũng tương đương với việc mình cắt đứt sự kết nối với người kia, và tớ cảm thấy buồn về việc đó… Tiếp tục đọc