SWT04 – NẾU BẠN NGHĨ MÌNH ĐANG ĐAU KHỔ

Đây là một việc ngoài dự kiến của mình, mình nghĩ là mình nên ngoi lên lần nữa trước khi ngụp hẳn, để nói về nỗi đau.

Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Một hai câu hay cả bài viết dài thoòng cũng không nói hết được những điều mà mình muốn mọi người hiểu, nhưng chẳng bằng cứ nói ra, rồi mọi người gạn đục khơi trong, lấy những điều phù hợp với mình, thế cũng được nhể? Tiếp tục đọc

Advertisements