SWT 223 – LẮNG NGHE

Gần đây, tham gia Art of Hosting, tôi học được rằng lắng nghe cũng là một nghệ thuật.

Ở cấp độ 1 – Downloading, ta lắng nghe nhưng vẫn tự hạn chế mình trong 4 bức tường đóng kín bởi những định kiến, nhận thức, trải nghiệm trong Tiếp tục đọc

Advertisements