SWT 277 – BẠN CÓ NGHIỆN ĐAU KHỔ KHÔNG?

Làm sao ai đó có thể nghiện đau khổ được? Về mặt ý thức, bạn có thể nghĩ vậy. Nhưng vô thức không hoạt động như vậy. Vô thức hút chúng ta đến những việc mà nó QUEN THUỘC, kể cả thứ nó quen thuộc là đau khổ, chứ không phải những thứ ta nghĩ là ta thích. Tiếp tục đọc