SWT 282 – một xíu về nhuộm chàm

Định viết gì đó dài dòng hơn về chàm, cơ mà sắp vào học rồi nên thôi, viết ngắn gọn thôi ạ.

Có thể nhìn nhận lịch nông nghiệp của người Mông trong một năm từ ví dụ của chàm. Tiếp tục đọc