SWT 110 – AD “KHỐN”

Ma trận Thái Hà – Chùa Bộc.

Trên đường Tây Sơn, định rẽ vào Chùa Bộc thì gấu bảo: “Ớ, hôm nay có đi làm đâu, đi chơi đường này mà Ad”.

Bèn đi thẳng tiếp. Tiếp tục đọc