SWT 233 – NHÂN DUYÊN HAY LỰA CHỌN

Chào buổi sáng – ngày thứ 71

Hành trình khởi nghiệp – nhân duyên và sự lựa chọn

Sáng nay trong lúc ngồi thiền, tự nhiên tôi quán chiếu lại mình trong suốt 27 năm khởi nghiệp Tiếp tục đọc