SWT 279 – NHỮNG KHOẢNH KHẮC PHẢN TƯ

Tôi có một người bạn vong niên thân thiết, tính ra nếu ở Việt Nam thì cũng vào hàng cha chú. Nhưng ngay từ đầu, bạn đã nói với tôi, “Này, đừng gọi tao là Uncle nhé. Tao biết mày tôn trọng tao và tao cũng rất vui khi được coi như người thân của mày, Tiếp tục đọc