SWT 31 – TÔI MUỐN THAY ĐỔI, VẬY PHẢI LÀM SAO?

Có người còn nói: “Sống tích cực là tốt, nhưng đừng trở thành cái bóng của người khác”. Chẳng có gì là đúng hoàn toàn, sai cũng vậy. Điều duy nhất mình có thể chia sẻ với các bạn đó là những điều mình đã làm được, đã tiếp xúc, theo dõi. Ít nhất với cá nhân mình, đây là những điều tích cực. Còn bản thân ai cũng nên biết nghi nghờ. Nghi nghờ chứ không phải đa nghi. Nghi nghờ để chọn lọc, bắt lấy những cái hữu ích, phù hợp với mình.
(Những chia sẻ dưới đây được viết theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp)

Tiếp tục đọc

Advertisements