SWT 93 – HIEN TRAN: SAO LÙN, SAO NEUTRON, SAO PULSAR

Sao lùn di động

Trong bài trước về lỗ đen, khi nói đến việc một ngôi sao phát nổ supernova và co rút. Mình có đề cập đến việc vụ co rút đó phải “đạt một số yếu tố nhất định” thì lỗ đen sẽ hình thành. Nhưng nếu có một ngôi sao kia sau khi phát nổ supernova, nhưng không hình thành lỗ đen thì cái gì sẽ được tạo ra? Cái gì sẽ còn sót lại sau khi mặt trời phát nổ? Bạn có tò mò không? ;)) Tiếp tục đọc