SWT 69 – SỰ THẬT VỀ “DẦU THỰC VẬT”

Dầu thực vât và dầu đậu nành

——Tài trợ bởi Neptune và Tường An——

Hầu hết những người mình tiếp xúc ở Canada đều hiểu rằng dầu thực vật (Vegetable Oil) và dầu đậu nành (Soybean Oil) là 2 thứ gây ung thư và hàng tá thứ bệnh chết người khác (Tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, brain degeneration). Thậm chí nếu bạn tra google thì sẽ KO CÓ một nguồn hay bài viết nào nói rằng Dầu thực vật và Dầu đậu nành TỐT CHO SỨC KHOẺ (tất nhiên trừ nguồn của Neptune và Tường An). Tiếp tục đọc