SWT 42 – HÃY CHỌN CÁI MÌNH MẠNH, ĐỪNG CHỌN CÁI MÌNH THÍCH

PHÁT HIỆN THẾ MẠNH…
NGHỀ KHÔNG PHẢI MỘT THÚ CHƠI

Khi bạn là một đứa trẻ, bạn say mê khám phá thế giới này trên tất cả các phương diện, và bạn muốn thử mọi thứ. Cả bé gái lẫn bé trai đều thích múa, hát, vẽ và giờ là…game nữa. Nhưng lớn lên, bạn chỉ làm điều mình thích, những điều mới khác làm bạn phiền hà, bạn sợ học thứ mới. Tiếp tục đọc