SWT 79 – NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH

Thư độc giả

From: Ahn Anhh

Chào ad, cháu khá thích cách gọi này :)), vì nó ngắn gọn, và không làm người ta phải phân vân không biết xưng hô gì cho phải 💭

Cháu có mua tập thơ của ad, rất rất rất thích nó, nhưng cháu thuộc loại đọc để dành, vài ngày đọc một bài vì lo nó hết. Tiếp tục đọc