SWT 178 -THIỀN VIPASSANA

Vipassana là một chương trình thiền được tổ chức trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỗi khoá thiền sẽ có hàng trăm thiền sinh với nhiều quốc tịch, tôn giáo, giới tính đến và ở lại để hành thiền trong suốt 10 ngày. Họ sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi cũng tại địa điểm này. Nội dung được giảng dạy bằng ngôn ngữ bản địa cho thiền sinh trong nước và ngoại ngữ — dành cho những thiền sinh quốc tế. Khoá thiền có những quy định rất nghiêm khắc, bạn sẽ được hỏi đi hỏi lại về việc đã đọc và đồng ý các nội quy chưa, có sẵn sàng và chấp nhận không… Tiếp tục đọc