SWT 274 – NGƯỜI TU HIỆN ĐẠI

Thế kỉ 21, khi mà Tâm linh và Khoa học gặp nhau, chúng ta thấy khá nhiều điều thú vị. Ví dụ, Có một nhóm người xuất hiện, mà tớ tạm gọi là người tu hiện đại. Tiếp tục đọc