SWT 25 – 36 CÂU HỎI + 4 PHÚT IM LẶNG

Không có nửa kia trong mùa Valentine? Khỏi lo. Vấn đề sẽ được giải quyết.

Giống như hàng triệu người khác, năm nay tôi thưởng thức Ngày Nhận Thức Độc Thân Quốc Tế như một chàng trai thuộc hội Độc Thân Không Cay Đắng. Chẳng có điều gì đắng lòng khi bạn độc thân và hạnh phúc.

Bởi ngày Valentine không phải là về nhiễm sắc thể Y. Ngày này là để chia sẻ tình yêu – chấm và chấm hết. Tiếp tục đọc

Advertisements