SWT 88 – DIET FOR A NEW AMERICA

“DIET FOR A NEW AMERICA” – Cách ăn uống của nước Hoa Kỳ mới, tác giả John Robbins, một tỷ phú, thuần chay, chuyên gia tâm lý trị liệu đã nêu đủ các ích lợi của việc ăn chay, trừ các lợi ích về tâm linh. DIET FOR A NEW AMERICA là một trong những sách bán chạy nhất nước Mỹ, góp phần cách mạng hóa ẩm thực trên toàn thế giới.

Từ nhỏ, John Robbins được giáo dục để trở thành người nối nghiệp hệ thống Baskins Robbins. Nhưng John đã dũng cảm nói rằng: Tiếp tục đọc