SWT 147 – LỬA VÀ OXY

Vào 4 giờ 14 phút chiều một ngày khoảng bốn năm trước, tức là vào một buổi chiều thứ năm nào đấy, hắn đã viết mấy câu này:

“10.000 giờ…

Cố gắng cắn răng viết, viết, viết và viết dù biết chả có ai đọc. Nhưng vì nếu viết 10.000 giờ thì mình sẽ thành tài, cho nên cứ tiếp tục cắn răng mà viết.” Tiếp tục đọc

Advertisements