SWT 212 – CÂU HỎI LỚN

CÂU HỎI LỚN QUAN TRỌNG THẾ NÀO?

Câu hỏi lớn ví như cái cầu thang nối từ tầng 1 lên tầng n (nơi cần đến). Các câu hỏi nhỏ là những bậc thang. Ta có thể xây đến nửa chừng và dừng lại hoặc xây rất nhiều bậc thang nhưng thay vì nối tiếp nhau lên đến tầng n thì chúng lại dẫn nhau đi quanh co và quên mất nơi mình thực sự cần đến.

Không có câu hỏi lớn ví như việc Tiếp tục đọc

SWT 173 – Ý NGHĨA CUỘC SỐNG: VÒNG LẶP

Mọi thứ đều quay vòng để trở lại trạng thái khởi đầu của nó. Nhỏ như nguyên tử cũng có electron bay quanh. Lớn như trái đất cũng có mặt trăng lượn vòng và bản thân thế giới này cũng lả lướt xung quanh mặt trời năm một năm một.

Chúng ta gọi những thứ cứ xảy ra bất biến và tự nhiên như vậy là bản năng – chức năng mà bản thân một cái gì đó có sẵn. Hiểu theo nghĩa này cái gì cũng có bản năng cả? Vậy bản năng của chúng ta là gì? Tiếp tục đọc